Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto rubrika

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS Nr. V-599