Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto rubrika

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės 2019-2020 mokslo metų veiklos planas

  Veiklos Planas 2019-2020.pdf

Paskelbta: 2019-09-24

 
 

Gerb tėveliai,

Kazlų Rūdos vaikų lopšelis-darželis „Pušelė“ nuo 2020 m. kovo 30 d. pradeda vykdyti mokymo procesą nuotoliniu būdu. Elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“ bus patalpintos dienos užduotys, teikiamos konsultacijos. Linkiu sėkmės ir supratimo.

Direktorė Irena Bučinskienė