KAZLŲ RŪDOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠELĖ“
2020 METAIS NUMATOMŲ PIRKIMŲ PLANAS

  Numatomų pirkimų planas 2020 m.

Už viešųjų pirkimų organizavimą atsakingas asmuo - Aldona Orkina, direktoriaus pavaduotoja ūkiui Tel. 8 (343) 95479, el. p. info@krpusele.lt

Atnaujinta: 2020-07-13