KAZLŲ RŪDOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠELĖ“
2020 METAIS NUMATOMŲ PIRKIMŲ PLANAS

  Numatomų pirkimų planas 2020.pdf

Už viešųjų pirkimų organizavimą atsakingas asmuo - Aldona Orkina, direktoriaus pavaduotoja ūkiui Tel. 8 (343) 95479, el. p. info@krpusele.lt

Paskelbta: 2020-01-06

 
 

Dėmesio!

Kazlų Rūdos vaikų lopšelis-darželis „Pušelė“ nevykdys ikimokyklinio ugdymo programos (bus uždarytas) nuo 2020 m. liepos 27 d. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. (Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 20 d. sprendimu Nr. TS-1).

Direktorė