KAZLŲ RŪDOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠELĖ“
2020 METAIS NUMATOMŲ PIRKIMŲ PLANAS

  Numatomų pirkimų planas 2020.pdf

Už viešųjų pirkimų organizavimą atsakingas asmuo - Aldona Orkina, direktoriaus pavaduotoja ūkiui Tel. 8 (343) 95479, el. p. info@krpusele.lt

Paskelbta: 2020-01-06

 
 

Gerb tėveliai,

Kazlų Rūdos vaikų lopšelis-darželis „Pušelė“ nuo 2020 m. kovo 30 d. pradeda vykdyti mokymo procesą nuotoliniu būdu. Elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“ bus patalpintos dienos užduotys, teikiamos konsultacijos. Linkiu sėkmės ir supratimo.

Direktorė Irena Bučinskienė