KAZLŲ RŪDOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠELĖ“
2018 – 2019 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS

  2018-2019 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS

 
 

PRIMINIMAS

Vadovaujantis Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. TS IV(32)-1987 19 punktu, prašau per gegužės mėnesį patvirtinti pageidavimą lankyti ikimokyklinę įstaigą.

Direktorė Irena Bučinskienė