Vaikų ugdymas

Lopšelyje-darželyje „Pušelė“ vaikai ugdomi visuminiu-kūrybiniu metodu per žaidimus. Ugdymą reglamentuoja Ikimokyklinio ugdymo turinio programa „Žingsneliai“. Vyksta papildomas muzikos ir choreografijos ugdymas. Vaikai su negalia yra integruojami į sveikų vaikų tarpą. Lopšelis-darželis priklauso Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui „Sveika mokykla“, yra asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ narys.