KAZLŲ RŪDOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠELĖ“
SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA
„SVEIKI VAIKAI – LAIMĖ ŠEIMAI IR VALSTYBEI“ 2020-2024 M.

  SVEIKATOS-STIPRINIMO-PROGRAMA

Kazlų Rūdos vaikų lopšeliui-darželiui „Pušelė“ pratęstas sveikatą stiprinančios mokyklos statuso galiojimo laikas   PAŽYMĖJIMAS

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS „SVEIKI VAIKAI – LAIMĖ ŠEIMAI IR VALSTYBEI“ 2015-2016 M. M. ĮGYVENDINIMO ATASKAITA