Vaikus į darželį priimame vadovaujantis Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. TS-297 nustatyta tvarka.

 
 

Veiksmų planas, įtarus COVID-19 viruso susirgimą, arba susirgus COVID-19 virusu

Direktorė Irena Bučinskienė