Lopšelyje-darželyje dirba:

  • 1 direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  • 1 auklėtoja;
  • 8 vyresniosios auklėtojos;
  • 2 auklėtojos metodininkės;
  • 1 meninio ugdymo (choreografija) mokytoja;
  • 1 meninio ugdymo (muzika) mokytoja metodininkė;
  • 1 judesio korekcijos pedagogė, kūno kultūros vyresnioji mokytoja;
  • 1 socialinė pedagogė;
  • 1 vyresnioji logopedė;
  • 1 psichologė.
 
 

Tėvelių dėmesiui!

Nuo 2018 m. kovo 1 d. atsisakome "Perlo" paslaugų. Atsiskaityti už vaikų išlaikymą vaikų lopšelyje-darželyje "Pušelė" galima dviem būdais:

1. pavedimu per banką; 2. vaikų lopšelio-darželio "Pušelė" kasoje.

Direktorė


Gerbiami tėveliai, seneliai, kaimynai, bendruomenės nariai...

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie skyrėte 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM). 2017 m. iš 2 proc. GPM gautų lėšų įsigijome:

1. Tautinius rūbus.

2. Buvo atnaujinti baldai logopedo-psichologo kabinete.

Dalinai apmokėjome už:

1.Pavėsinę "Ančiukų" grupei.

2.Prisidėjome prie projekto "Šviesos stalas kūrybai, žaidimui ir pažinimui" įgyvendinimo.

Kviečiame būti aktyviais ir prašome iki 2018 m. gegužės 1 d. užpildyti FR0512 deklaracijos formą ir skirti 2 proc. GPM lėšų vaikų lopšeliui-darželiui "Pušelė". Mūsų įmonės kodas 190372147.

Direktorė