Vaikų lopšelyje-darželyje dirba:

  • 1 direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  • 3 auklėtojos;
  • 7 vyresniosios auklėtojos;
  • 2 auklėtojos metodininkės;
  • 1 meninio ugdymo (choreografija) mokytoja;
  • 1 meninio ugdymo (muzika) mokytoja metodininkė;
  • 1 judesio korekcijos pedagogė, kūno kultūros vyresnioji mokytoja;
  • 1 vyresnioji logopedė;
  • 1 psichologė.
 
 

Dėmesio!

Kazlų Rūdos vaikų lopšelis-darželis „Pušelė“, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2019-03-20 sprendimu Nr. TS-29 1.2. punktu, vasarai užsidaro nuo 2019 m. liepos 1 d. iki 2019 m. rugpjūčio 2d. (įskaitytinai).

Direktorė Irena Bučinskienė