Lopšelyje-darželyje dirba:

  • 1 direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  • 1 auklėtoja;
  • 8 vyresniosios auklėtojos;
  • 2 auklėtojos metodininkės;
  • 1 meninio ugdymo (choreografija) mokytoja;
  • 1 meninio ugdymo (muzika) mokytoja metodininkė;
  • 1 judesio korekcijos pedagogė, kūno kultūros vyresnioji mokytoja;
  • 1 socialinė pedagogė;
  • 1 vyresnioji logopedė;
  • 1 psichologė.