Ankstesni mokslo metai  

  2017-2018 mokslo metai  

  2018-2019 mokslo metai  

  2019-2020 mokslo metai  

 
 

Vaikų lopšelio-darželio „Pušelė“ bendruomenė dalyvavo Šv. Mišiose

Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies parapijos bažnyčioje 2019 m. rugsėjo 1 d. buvo aukojamos Šv. Mišios už parapijoje esančias ugdymo įstaigas. Kazlų Rūdos vaikų lopšelio-darželio „Pušelė“ bendruomenė Šv. Mišiose meldėsi ir prašė Dievo palaimos, vienybės, išminties visiems ugdymo įstaigų bendruomenių nariams.


Administracijos informacija

 

Paskelbta: 2019-09-03

 
 

Gerb tėveliai,

Kazlų Rūdos vaikų lopšelis-darželis „Pušelė“ nuo 2020 m. kovo 30 d. pradeda vykdyti mokymo procesą nuotoliniu būdu. Elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“ bus patalpintos dienos užduotys, teikiamos konsultacijos. Linkiu sėkmės ir supratimo.

Direktorė Irena Bučinskienė