Ankstesni mokslo metai  

  2017-2018 mokslo metai  

  2018-2019 mokslo metai  

  2019-2020 mokslo metai  

 
 

Įgyvendiname projektą „Geras žaidimas supažindina, sudomina, išmoko“

Kazlų Rūdos vaikų lopšelyje-darželyje „Pušelė“ įgyvendinamas projektas „Geras žaidimas supažindina, sudomina, išmoko“, kurį iš dalies finansavo UAB „IKEA Industry Lietuva“. Vaikų išreiškiamos teigiamos emocijos, jų pažanga, dirbant su edukacinėmis priemonėmis, džiugina visą bendruomenę.

Projekto metu įsigytos edukacinės priemonės padeda formuoti vaikų asmenybes, ugdo visas būtinas ikimokyklinio amžiaus ugdytiniams kompetencijas, suteikia daug teigiamų emocijų, telkia bendruomenę.

Meninio ugdymo (muzika) vadovė ir „Žuvyčių“ grupės ugdytiniai, baigiantis vasarai, dirbo su edukacine priemone „Pasaulio garsai“, kuri lavina klausą, dėmesį, padeda ugdytiniams geriau atpažinti garsus ir juos susieti su objektu.

„Kiškučių“ ir „Voveraičių“ grupės ugdytiniai susidomėję dirbo veiklose su edukacinėmis priemonėmis „Vamzdelių dėlionė“, „Kūrybinė atmintis“ ir „Tangala“. Jos lavina vaikų smulkiąją motoriką, pasitikėjimą ir sąžiningumą, kalbą ir socialinius gebėjimus, kūrybingumą ir smalsumą, pažinimo gebėjimus, saugios aplinkos supratimą, atmintį, skaičių ir spalvų pažinimą, skaičiavimą, gebėjimą atrasti sąsajas tarp daiktų, pastabumą, gyvūnų, daiktų, muzikos instrumentų ir kt. pažinimą, ugdo loginius, erdvės suvokimo įgūdžius ir kalbos vystymąsi.

„Malūnėlių“ grupės ugdytiniai lavino mąstymą, susikaupimą, pastabumą, dirbdami su edukacine priemone „Kištukų dėlionė“.


Angelė Paliokienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Paskelbta: 2019-09-13

 
 

Dėmesio!

"Mokslo ir žinių" šventė vaikų lopšelyje-darželyje "Pušelė" vyks 2019 m. rugsėjo 2 d. 10:30 val.
SKELBIMAS

Direktorė Irena Bučinskienė


______________________________________________________________________________

Rugsėjo 1 d. 12.00 Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies parapijos bažnyčioje bus aukojamos Šv. Mišios už parapijoje esančias ugdymo įstaigas: Kazlų Rūdos vaikų lopšelį-darželį "Pušelė", Kazlų Rūdos "Elmos" mokyklą-darželį, Kazlų Rūdos pradinę mokyklą, Kazlų Rūdos "Valdorfo" progimnaziją, Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklą; Kazlų Rūdos "Saulės" mokyklą, Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinę mokyklą ir Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnaziją. Šv. Mišiose melsimės ir prašysime Dievo palaimos, stiprybės, išminties visiems ugdymo proceso dalyviams.

Po Šv. Mišių kviečiame dalyvauti Justinos Auškelytės (smuikas) ir Cesare Pezzi (fortepijonas, Italija) koncerte. Atlikėjų koncertą dovanoja bendrovė "Jūrės medis" ir Kazlų Rūdos savivaldybė.

Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies parapijos Klebono kun. R. Janušausko informacija