Ankstesni mokslo metai  

  2016-2017 mokslo metai  

  2017-2018 mokslo metai  

  2018-2019 mokslo metai  

 
 

Prasideda projekto „Šviesos stalas kūrybai, žaidimui ir pažinimui“ įgyvendinimas

Pradedame įgyvendinti projektą „Šviesos stalas kūrybai, žaidimui ir pažinimui“, kurio įgyvendinimui lėšas skyrė UAB „IKEA Industry Lietuva“.

Projekto tikslas - gerinti ir tobulinti ugdymo kokybę, naudojant šiuolaikines ugdymo(si) technologijas.

Projekto „Šviesos stalas kūrybai, žaidimui ir pažinimui“ metu įsigijome 6 šviesos stalus, kurių pagalba teiksime kokybišką ugdymą, motyvuosime ugdytinius veikti, mokysime sutelkti vaikų su specialiaisiais ugdymo(si) poreikiais dėmesį.

Įsigijome smėlio ir vandens antstalius, kuriuos uždėjus vaikai piešia ant supilto smėlio, pribertų kruopų ir pan. Atlieka bandymus vandenyje: tirpina ledą, piešia ant vandens ir pan.

Taip pat įsigijome spalvotų, ryškių priemonių (kubelių, spalvotos plėvelės, iš kurios pedagogės gamins spalvotas, ryškias priemones, skirtas dirbti su šviesos stalu).

Kovo mėnesį buvo vykdomos veiklos tema – „Paukščiai sugrįžta“. Jos buvo įdomios, suteikiančios daug teigiamų emocijų ir įspūdžių vaikams...

Kazlų Rūdos vaikų lopšelio-darželio „Pušelė“
administracijos informacija

 

Paskelbta: 2017-03-15

 
 

Tėvelių dėmesiui!

Prašau iki š. m. rugsėjo 20 d. pristatyti dokumentus lengvatos už vaikų išlaikymą vaikų lopšelyje-darželyje „Pušelė“ taikymui:

I. 100 procentų lengvata taikoma už vaiko maitinimą, jeigu vidutinės pajamos iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį yra mažesnės, kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (183,- Eur).

Pristatyti dokumentus:

1. šeimos sudėtį;

2. Pažymas apie visas pajamas už tris praeitus mėnesius (birželį, liepą, rugpjūtį).

3. Parašyti prašymą vaikų lopšelio-darželio direktorei.

II. Jeigu šeima socialiai remtina.

1. Pateikti pažymą.

2. Parašyti prašymą vaikų lopšelio-darželio direktorei.

III. 50 procentų lengvata taikoma už vaiko maitinimą, jeigu vaikui nustatytas neįgalumo lygis. Pristatyti reikia patvirtinančius dokumentus, t.y. neįgalumo pažymėjimo kopiją ir parašyti prašymą vaikų lopšelio-darželio direktorei.

Direktorė Irena Bučinskienė