Ankstesni mokslo metai  

  2017-2018 mokslo metai  

  2018-2019 mokslo metai  

  2019-2020 mokslo metai  

 
 

Prasideda projekto „Šviesos stalas kūrybai, žaidimui ir pažinimui“ įgyvendinimas

Pradedame įgyvendinti projektą „Šviesos stalas kūrybai, žaidimui ir pažinimui“, kurio įgyvendinimui lėšas skyrė UAB „IKEA Industry Lietuva“.

Projekto tikslas - gerinti ir tobulinti ugdymo kokybę, naudojant šiuolaikines ugdymo(si) technologijas.

Projekto „Šviesos stalas kūrybai, žaidimui ir pažinimui“ metu įsigijome 6 šviesos stalus, kurių pagalba teiksime kokybišką ugdymą, motyvuosime ugdytinius veikti, mokysime sutelkti vaikų su specialiaisiais ugdymo(si) poreikiais dėmesį.

Įsigijome smėlio ir vandens antstalius, kuriuos uždėjus vaikai piešia ant supilto smėlio, pribertų kruopų ir pan. Atlieka bandymus vandenyje: tirpina ledą, piešia ant vandens ir pan.

Taip pat įsigijome spalvotų, ryškių priemonių (kubelių, spalvotos plėvelės, iš kurios pedagogės gamins spalvotas, ryškias priemones, skirtas dirbti su šviesos stalu).

Kovo mėnesį buvo vykdomos veiklos tema – „Paukščiai sugrįžta“. Jos buvo įdomios, suteikiančios daug teigiamų emocijų ir įspūdžių vaikams...

Kazlų Rūdos vaikų lopšelio-darželio „Pušelė“
administracijos informacija

 

Paskelbta: 2017-03-15

 
 

Dėmesio!

"Mokslo ir žinių" šventė vaikų lopšelyje-darželyje "Pušelė" vyks 2019 m. rugsėjo 2 d. 10:30 val.
SKELBIMAS

Direktorė Irena Bučinskienė


______________________________________________________________________________

Rugsėjo 1 d. 12.00 Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies parapijos bažnyčioje bus aukojamos Šv. Mišios už parapijoje esančias ugdymo įstaigas: Kazlų Rūdos vaikų lopšelį-darželį "Pušelė", Kazlų Rūdos "Elmos" mokyklą-darželį, Kazlų Rūdos pradinę mokyklą, Kazlų Rūdos "Valdorfo" progimnaziją, Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklą; Kazlų Rūdos "Saulės" mokyklą, Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinę mokyklą ir Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnaziją. Šv. Mišiose melsimės ir prašysime Dievo palaimos, stiprybės, išminties visiems ugdymo proceso dalyviams.

Po Šv. Mišių kviečiame dalyvauti Justinos Auškelytės (smuikas) ir Cesare Pezzi (fortepijonas, Italija) koncerte. Atlikėjų koncertą dovanoja bendrovė "Jūrės medis" ir Kazlų Rūdos savivaldybė.

Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies parapijos Klebono kun. R. Janušausko informacija