Ankstesni mokslo metai  

  2017-2018 mokslo metai  

  2018-2019 mokslo metai  

  2019-2020 mokslo metai  

 
 

Dalyvavome Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigų mokinių renginyje „Vanduo ir Žemė – tai gyvybė“

Š. m. kovo 20 d. „Boružėlių“ grupės ugdytiniai kartu su auklėtoja, direktore ir pavaduotoja ugdymui dalyvavo Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigų mokinių reginyje „Vanduo ir Žemė – tai gyvybė“, skirtame kovo 20-ąją minimai Žemės dienai. Šio renginio tikslas - kūrybiškai pažymėti Pasaulinę Žemės dieną, didinti mokinių ekologinį išprusimą, sudaryti galimybę mokiniams pademonstruoti savo meninius sugebėjimus.

Mūsų lopšelio-darželio „Boružėlių“ grupės vaikučiai pagamino ir pristatė „Žiedą“ žydinčiam EKO medžiui (jį padarė iš antrinių žaliavų: vienkartinių šaukštų, plastikinių butelių).

Žiedą pristatėme meniniu numeriu, kurio metu mūsų ugdytinė Augustė Miliukaitė deklamavo H. Radausko eilėraštį „Gėlė ir vėjas“. Jai talkino Gabija Markevičiūtė, Kamėja Akelaitytė bei broliai Aronas ir Elvinas Sidabrai. Po to visi dalyvavome linksmųjų „Gudručio“ užduočių viktorinoje.

„Boružėlių“ grupės auklėtoja J. Kasperavičienė

 
 
 

Dėmesio!

"Mokslo ir žinių" šventė vaikų lopšelyje-darželyje "Pušelė" vyks 2019 m. rugsėjo 2 d. 10:30 val.
SKELBIMAS

Direktorė Irena Bučinskienė


______________________________________________________________________________

Rugsėjo 1 d. 12.00 Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies parapijos bažnyčioje bus aukojamos Šv. Mišios už parapijoje esančias ugdymo įstaigas: Kazlų Rūdos vaikų lopšelį-darželį "Pušelė", Kazlų Rūdos "Elmos" mokyklą-darželį, Kazlų Rūdos pradinę mokyklą, Kazlų Rūdos "Valdorfo" progimnaziją, Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklą; Kazlų Rūdos "Saulės" mokyklą, Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinę mokyklą ir Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnaziją. Šv. Mišiose melsimės ir prašysime Dievo palaimos, stiprybės, išminties visiems ugdymo proceso dalyviams.

Po Šv. Mišių kviečiame dalyvauti Justinos Auškelytės (smuikas) ir Cesare Pezzi (fortepijonas, Italija) koncerte. Atlikėjų koncertą dovanoja bendrovė "Jūrės medis" ir Kazlų Rūdos savivaldybė.

Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies parapijos Klebono kun. R. Janušausko informacija