Ankstesni mokslo metai  

  2016-2017 mokslo metai  

  2017-2018 mokslo metai  

  2018-2019 mokslo metai  

 
 

Dalyvavome Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigų mokinių renginyje „Vanduo ir Žemė – tai gyvybė“

Š. m. kovo 20 d. „Boružėlių“ grupės ugdytiniai kartu su auklėtoja, direktore ir pavaduotoja ugdymui dalyvavo Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigų mokinių reginyje „Vanduo ir Žemė – tai gyvybė“, skirtame kovo 20-ąją minimai Žemės dienai. Šio renginio tikslas - kūrybiškai pažymėti Pasaulinę Žemės dieną, didinti mokinių ekologinį išprusimą, sudaryti galimybę mokiniams pademonstruoti savo meninius sugebėjimus.

Mūsų lopšelio-darželio „Boružėlių“ grupės vaikučiai pagamino ir pristatė „Žiedą“ žydinčiam EKO medžiui (jį padarė iš antrinių žaliavų: vienkartinių šaukštų, plastikinių butelių).

Žiedą pristatėme meniniu numeriu, kurio metu mūsų ugdytinė Augustė Miliukaitė deklamavo H. Radausko eilėraštį „Gėlė ir vėjas“. Jai talkino Gabija Markevičiūtė, Kamėja Akelaitytė bei broliai Aronas ir Elvinas Sidabrai. Po to visi dalyvavome linksmųjų „Gudručio“ užduočių viktorinoje.

„Boružėlių“ grupės auklėtoja J. Kasperavičienė

 
 
 

Tėvelių dėmesiui!

Prašau iki š. m. rugsėjo 20 d. pristatyti dokumentus lengvatos už vaikų išlaikymą vaikų lopšelyje-darželyje „Pušelė“ taikymui:

I. 100 procentų lengvata taikoma už vaiko maitinimą, jeigu vidutinės pajamos iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį yra mažesnės, kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (183,- Eur).

Pristatyti dokumentus:

1. šeimos sudėtį;

2. Pažymas apie visas pajamas už tris praeitus mėnesius (birželį, liepą, rugpjūtį).

3. Parašyti prašymą vaikų lopšelio-darželio direktorei.

II. Jeigu šeima socialiai remtina.

1. Pateikti pažymą.

2. Parašyti prašymą vaikų lopšelio-darželio direktorei.

III. 50 procentų lengvata taikoma už vaiko maitinimą, jeigu vaikui nustatytas neįgalumo lygis. Pristatyti reikia patvirtinančius dokumentus, t.y. neįgalumo pažymėjimo kopiją ir parašyti prašymą vaikų lopšelio-darželio direktorei.

Direktorė Irena Bučinskienė