Ankstesni mokslo metai  

  2016-2017 mokslo metai  

  2017-2018 mokslo metai  

  2018-2019 mokslo metai  

 
 

Akcija „Lesyklėlė žiemojantiems paukšteliams“

2015 m. sausio 8 d. vaikų lopšelyje-darželyje vyko akcija „Lesyklėlė žiemojantiems paukšteliams“. Ši veikla tęstinė, 2014 metų sausio mėnesį vaikų lopšelio-darželio tėveliai kartu su vaikais iš įvairių medžiagų gamino lesyklėles žiemojantiems paukščiams. Buvo suorganizuota lesyklėlių paroda. Šiais metais nusprendėme jas padovanoti Kazlų Rūdos įstaigų ir įmonių atstovams su tikslu, kad jie sutiks maitinti žiemojančius paukščius.

Nuotaikingai nusiteikę: „Varna“ su „varniuke“, „Šarka“ ir du „žvirbliukai“ („Malūnėlių“ grupės auklėtojos ir trys vaikai) aplankė visas lopšelio-darželio grupes, administracijos darbuotojus. Visų paprašė žiemą pasirūpinti paukšteliais ir juos pamaitinti, nes jiems labai šalta ir sunku susirasti maisto, paaiškino kuo maitinasi paukšteliai, kuo jų negalima lesinti. Paprašė, kad šaltuoju metų laiku kiekvieną dieną eidami į lauką pažiūrėtų į lauko aikštelėse esančias lesyklėles ir patikrintų ar paukšteliai turi maisto jose.

Aplankę lopšelio-darželio bendruomenę, „žvirbliukai“ su „varnomis“ ir „šarka“ išvyko į Kazlų Rūdos įstaigas ir įmones. Jų atstovams padovanoja po lesyklėlę ir paskatino, kad pasirūpintų šąlančiais paukšteliais.

Nuoširdžiai dėkojame visiems tėveliams ir vaikučiams už originalias lesyklėles.

„Malūnėlių“ grupės auklėtojos.

 
 
 

Tėvelių dėmesiui!

Prašau iki š. m. rugsėjo 20 d. pristatyti dokumentus lengvatos už vaikų išlaikymą vaikų lopšelyje-darželyje „Pušelė“ taikymui:

I. 100 procentų lengvata taikoma už vaiko maitinimą, jeigu vidutinės pajamos iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį yra mažesnės, kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (183,- Eur).

Pristatyti dokumentus:

1. šeimos sudėtį;

2. Pažymas apie visas pajamas už tris praeitus mėnesius (birželį, liepą, rugpjūtį).

3. Parašyti prašymą vaikų lopšelio-darželio direktorei.

II. Jeigu šeima socialiai remtina.

1. Pateikti pažymą.

2. Parašyti prašymą vaikų lopšelio-darželio direktorei.

III. 50 procentų lengvata taikoma už vaiko maitinimą, jeigu vaikui nustatytas neįgalumo lygis. Pristatyti reikia patvirtinančius dokumentus, t.y. neįgalumo pažymėjimo kopiją ir parašyti prašymą vaikų lopšelio-darželio direktorei.

Direktorė Irena Bučinskienė