Ankstesni mokslo metai  

  2017-2018 mokslo metai  

  2018-2019 mokslo metai  

  2019-2020 mokslo metai  

 
 

Akcija „Lesyklėlė žiemojantiems paukšteliams“

2015 m. sausio 8 d. vaikų lopšelyje-darželyje vyko akcija „Lesyklėlė žiemojantiems paukšteliams“. Ši veikla tęstinė, 2014 metų sausio mėnesį vaikų lopšelio-darželio tėveliai kartu su vaikais iš įvairių medžiagų gamino lesyklėles žiemojantiems paukščiams. Buvo suorganizuota lesyklėlių paroda. Šiais metais nusprendėme jas padovanoti Kazlų Rūdos įstaigų ir įmonių atstovams su tikslu, kad jie sutiks maitinti žiemojančius paukščius.

Nuotaikingai nusiteikę: „Varna“ su „varniuke“, „Šarka“ ir du „žvirbliukai“ („Malūnėlių“ grupės auklėtojos ir trys vaikai) aplankė visas lopšelio-darželio grupes, administracijos darbuotojus. Visų paprašė žiemą pasirūpinti paukšteliais ir juos pamaitinti, nes jiems labai šalta ir sunku susirasti maisto, paaiškino kuo maitinasi paukšteliai, kuo jų negalima lesinti. Paprašė, kad šaltuoju metų laiku kiekvieną dieną eidami į lauką pažiūrėtų į lauko aikštelėse esančias lesyklėles ir patikrintų ar paukšteliai turi maisto jose.

Aplankę lopšelio-darželio bendruomenę, „žvirbliukai“ su „varnomis“ ir „šarka“ išvyko į Kazlų Rūdos įstaigas ir įmones. Jų atstovams padovanoja po lesyklėlę ir paskatino, kad pasirūpintų šąlančiais paukšteliais.

Nuoširdžiai dėkojame visiems tėveliams ir vaikučiams už originalias lesyklėles.

„Malūnėlių“ grupės auklėtojos.

 
 
 

Dėmesio!

"Mokslo ir žinių" šventė vaikų lopšelyje-darželyje "Pušelė" vyks 2019 m. rugsėjo 2 d. 10:30 val.
SKELBIMAS

Direktorė Irena Bučinskienė


______________________________________________________________________________

Rugsėjo 1 d. 12.00 Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies parapijos bažnyčioje bus aukojamos Šv. Mišios už parapijoje esančias ugdymo įstaigas: Kazlų Rūdos vaikų lopšelį-darželį "Pušelė", Kazlų Rūdos "Elmos" mokyklą-darželį, Kazlų Rūdos pradinę mokyklą, Kazlų Rūdos "Valdorfo" progimnaziją, Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklą; Kazlų Rūdos "Saulės" mokyklą, Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinę mokyklą ir Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnaziją. Šv. Mišiose melsimės ir prašysime Dievo palaimos, stiprybės, išminties visiems ugdymo proceso dalyviams.

Po Šv. Mišių kviečiame dalyvauti Justinos Auškelytės (smuikas) ir Cesare Pezzi (fortepijonas, Italija) koncerte. Atlikėjų koncertą dovanoja bendrovė "Jūrės medis" ir Kazlų Rūdos savivaldybė.

Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies parapijos Klebono kun. R. Janušausko informacija