Ankstesni mokslo metai  

  2016-2017 mokslo metai  

  2017-2018 mokslo metai  

  2018-2019 mokslo metai  

 
 

Ugdytiniai mokosi rūšiuoti atliekas

Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodikos būrelis paskutiniame šių mokslo metų posėdyje stebėjo lopšelio-darželio „Pušelė“ „Ančiukų“ vyresniojo amžiaus vaikų grupės vyresniosios auklėtojos Romos Jasulaitienės vedamą atvirą praktinę ugdomąją veiklą tema „Atliekų rūšiavimas“. Ši grupė yra pasirinkusi meninę – teatrinę ugdymo kryptį, todėl ir veiklos metu pedagogė įvedė dramatizacijos elementų: pievoje augo gėlės, skraidė drugeliai, bet atėjo „Šiūkšlius“ ir... drugeliai su gėlėmis pradėjo „dusti“, gerai, kad yra gerų vaikų, jie atbėgo su „Eko servise“ maišais ir surinko, bei teisingai išrūšiavo šiukšles. Veiklą stebėjo ir vertino ne tik pedagogės, bet ir Kazlų Rūdos „Eko servise“ atstovas E. Žilionis. Vaikų žinios atliekų rūšiavimo srityje buvo įvertintos puikiai. Po veiklos pedagogės dar klausėsi auklėtojos metodininkės Violetos Nemkevičienės pranešimo „Ekologijos pradmenų ugdymas darželyje“, su kuriuo pedagogė dalyvavo asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ pranešimų konkurse 2011 m. Dalinomės gerąja darbo patirtimi Šių metų gegužės 16 d. lopšelyje-darželyje „Pušelė“ lankėsi Kauno rajono ikimokyklinių įstaigų vadovai, pedagogai. Mes turėjome galimybę parodyti renovuotą ir pilnai modernizuotą darželį, priemones ugdymui, lavinimui, sveikatos stiprinimui. Svečiai stebėjo „Ančiukų“ grupės ugdytinių ir pedagogių paruoštą spektaklį-miuziklą „Katinėlis ir Gaidelis“ bei filmuotą medžiagą iš darželio renginių. Aplankė ir apžiūrėjo visas grupes, virtuvę, skalbyklą, bendravo su darbuotojais. Svečių atsiliepimai apie mūsų darželį labai šilti. Susitikime dalyvavo Kazlų Rūdos savivaldybės mero pavaduotoja Ramutė Vinikienė, švietimo skyriaus vyriausia specialistė Rita Janina Pleseckienė. Svečiai aplankė Kazlų Rūdos Miško muziejų, Virvių parką.

 
 
 

Tėvelių dėmesiui!

Prašau iki š. m. rugsėjo 20 d. pristatyti dokumentus lengvatos už vaikų išlaikymą vaikų lopšelyje-darželyje „Pušelė“ taikymui:

I. 100 procentų lengvata taikoma už vaiko maitinimą, jeigu vidutinės pajamos iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį yra mažesnės, kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (183,- Eur).

Pristatyti dokumentus:

1. šeimos sudėtį;

2. Pažymas apie visas pajamas už tris praeitus mėnesius (birželį, liepą, rugpjūtį).

3. Parašyti prašymą vaikų lopšelio-darželio direktorei.

II. Jeigu šeima socialiai remtina.

1. Pateikti pažymą.

2. Parašyti prašymą vaikų lopšelio-darželio direktorei.

III. 50 procentų lengvata taikoma už vaiko maitinimą, jeigu vaikui nustatytas neįgalumo lygis. Pristatyti reikia patvirtinančius dokumentus, t.y. neįgalumo pažymėjimo kopiją ir parašyti prašymą vaikų lopšelio-darželio direktorei.

Direktorė Irena Bučinskienė