KAZLŲ RŪDOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠELĖ“
METŲ VEIKLOS ATASKAITA

  VADOVO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

  VADOVO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 
 

Veiksmų planas, įtarus COVID-19 viruso susirgimą, arba susirgus COVID-19 virusu

Direktorė Irena Bučinskienė