KAZLŲ RŪDOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „PUŠELĖ“

DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS 2019 M.

Eil. Nr. Pareigų pavadinimas Etatų skaičius Pareigybės lygis Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas Pareiginės algos pastovioji dalis, eurais
1. Direktorius 1 A 8,5 1470,50
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 A 8,1 1401,30
3. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1 B 4,50 778,50
4. Vyriausiasis buhalteris 1 A 5,70 986,10
5. Raštvedys 1 B 3,75 648,75
6. Dietistas 0.5 B 3,82 330,43
7. Slaugytojas 0.5 B 3,50 302,75
8. Meninio ugdymo (muzika) mokytojas metodininkas 1.5 A 6,54 1697,13
9. Meninio ugdymo (choreografija) mokytojas 0.25 A,B 5,15 222,74
10. Vyresnysis logopedas 1 A 6,45 1115,85
11. Specialusis pedagogas 0.25 A 6,45 278,96
12. Psichologas 0.5 A 7,07 611,56
13. Kompiuterio priežiūros specialistas 0.25 A 5,39 233,12
14. Judesio korekcijos pedagogas 0.25 A,B 8,09 349,89
15. Neformaliojo ugdymo (kūno kultūra) vyresnysis mokytojas 0.75 A,B 5,75 742,17
16. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 10.88 A,B 4,64-6,85 802,72-1185,05
17. Auklėtojo padėjėjas su neįgaliais vaikais 4.5 C 3,55 615,15
18. Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas 6 C 3,38 584,74
19. Vairuotojas 0.5 C 3,38 292,37
20. Santechnikas 0.5 D MMA 277,50
21. Virėjas 2 C 3,85-4,25 666,05-735,25
22. Pagalbinis virtuvės darbininkas 1 D MMA 555,00
23. Skalbėjas 0.75 C 3,34 433,37
24. Baltinių prižiūrėtojas 0.5 D MMA 277,50
25. Aplinkos tvarkytojas 0.5 D MMA 277,50
26. Pastatų, statinių einamojo remonto ir priežiūros darbininkas 1 D MMA 555,00
27. Valytojas 1 D MMA 555,00
 
 

Gerb tėveliai,

Kazlų Rūdos vaikų lopšelis-darželis „Pušelė“ nuo 2020 m. kovo 30 d. pradeda vykdyti mokymo procesą nuotoliniu būdu. Elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“ bus patalpintos dienos užduotys, teikiamos konsultacijos. Linkiu sėkmės ir supratimo.

Direktorė Irena Bučinskienė