KAZLŲ RŪDOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „PUŠELĖ“

DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS

Eil. Nr. Pareigų pavadinimas Etatų skaičius Pareigybės lygis Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas Pareiginės algos pastovioji dalis, eurais
1. Direktorius 1 A 8,5 1126,25
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 A 8,1 1073,25
3. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1 B 4,50 596,25
4. Vyriausiasis buhalteris 1 A 5,70 755,25
5. Raštvedys 1 B 3,75 496,88
6. Dietistas 0.5 B 3,82 253,08
7. Slaugytojas 0.5 B 3,32 219,95
8. Meninio ugdymo (muzika) mokytojas 1.5 A 6,23 1238,22
9. Meninio ugdymo (choreografija) mokytojas 0.25 A,B 4,68 155,03
10. Logopedas 1.25 A 5,45 902,66
11. Psichologas 0.5 A 4,87 322,64
12. Kompiuterio priežiūros specialistas 0.25 A 5,39 178,54
13. Judesio korekcijos pedagogas 1 A,B 5,72 757,90
14. Auklėtojas 10.88 A,B 4,22-6,79 486,46-746,73
15. Auklėtojo padėjėjas su neįgaliais vaikais 4.5 C 3,66 484,95
16. Auklėtojo padėjėjas 6 C 3,18 421,35
17. Vairuotojas 0.5 C 3,20 212,00
18. Santechnikas 0.5 D MMA 200.00
19. Virėjas 2 C 3,85-4,25 510,30-563,13
20. Pagalbinis virtuvės darbininkas 1 D MMA 400.00
21. Skalbėjas 0.75 C 3,20 318,00
22. Baltinių prižiūrėtojas 0.5 D MMA 200.00
23. Aplinkos tvarkytojas 0.5 D MMA 200.00
24. Pastatų, statinių einamojo remonto ir priežiūros darbininkas 1 D MMA 400.00
25. Valytojas 1 D MMA 400.00
 
 

Tėvelių dėmesiui!

Prašau iki š. m. rugsėjo 20 d. pristatyti dokumentus lengvatos už vaikų išlaikymą vaikų lopšelyje-darželyje „Pušelė“ taikymui:

I. 100 procentų lengvata taikoma už vaiko maitinimą, jeigu vidutinės pajamos iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį yra mažesnės, kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (183,- Eur).

Pristatyti dokumentus:

1. šeimos sudėtį;

2. Pažymas apie visas pajamas už tris praeitus mėnesius (birželį, liepą, rugpjūtį).

3. Parašyti prašymą vaikų lopšelio-darželio direktorei.

II. Jeigu šeima socialiai remtina.

1. Pateikti pažymą.

2. Parašyti prašymą vaikų lopšelio-darželio direktorei.

III. 50 procentų lengvata taikoma už vaiko maitinimą, jeigu vaikui nustatytas neįgalumo lygis. Pristatyti reikia patvirtinančius dokumentus, t.y. neįgalumo pažymėjimo kopiją ir parašyti prašymą vaikų lopšelio-darželio direktorei.

Direktorė Irena Bučinskienė