KAZLŲ RŪDOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „PUŠELĖ“

DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS 2019 M.

Eil. Nr. Pareigų pavadinimas Etatų skaičius Pareigybės lygis Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas Pareiginės algos pastovioji dalis, eurais
1. Direktorius 1 A 8,5 1470,50
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 A 8,1 1401,30
3. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1 B 4,50 778,50
4. Vyriausiasis buhalteris 1 A 5,70 986,10
5. Raštvedys 1 B 3,75 648,75
6. Dietistas 0.5 B 3,82 330,43
7. Slaugytojas 0.5 B 3,50 302,75
8. Meninio ugdymo (muzika) mokytojas metodininkas 1.5 A 6,54 1697,13
9. Meninio ugdymo (choreografija) mokytojas 0.25 A,B 5,15 222,74
10. Vyresnysis logopedas 1 A 6,45 1115,85
11. Specialusis pedagogas 0.25 A 6,45 278,96
12. Psichologas 0.5 A 7,07 611,56
13. Kompiuterio priežiūros specialistas 0.25 A 5,39 233,12
14. Judesio korekcijos pedagogas 0.25 A,B 8,09 349,89
15. Neformaliojo ugdymo (kūno kultūra) vyresnysis mokytojas 0.75 A,B 5,75 742,17
16. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 10.88 A,B 4,64-6,85 802,72-1185,05
17. Auklėtojo padėjėjas su neįgaliais vaikais 4.5 C 3,55 615,15
18. Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas 6 C 3,38 584,74
19. Vairuotojas 0.5 C 3,38 292,37
20. Santechnikas 0.5 D MMA 277,50
21. Virėjas 2 C 3,85-4,25 666,05-735,25
22. Pagalbinis virtuvės darbininkas 1 D MMA 555,00
23. Skalbėjas 0.75 C 3,34 433,37
24. Baltinių prižiūrėtojas 0.5 D MMA 277,50
25. Aplinkos tvarkytojas 0.5 D MMA 277,50
26. Pastatų, statinių einamojo remonto ir priežiūros darbininkas 1 D MMA 555,00
27. Valytojas 1 D MMA 555,00
 
 

Dėmesio!

"Mokslo ir žinių" šventė vaikų lopšelyje-darželyje "Pušelė" vyks 2019 m. rugsėjo 2 d. 10:30 val.
SKELBIMAS

Direktorė Irena Bučinskienė


______________________________________________________________________________

Rugsėjo 1 d. 12.00 Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies parapijos bažnyčioje bus aukojamos Šv. Mišios už parapijoje esančias ugdymo įstaigas: Kazlų Rūdos vaikų lopšelį-darželį "Pušelė", Kazlų Rūdos "Elmos" mokyklą-darželį, Kazlų Rūdos pradinę mokyklą, Kazlų Rūdos "Valdorfo" progimnaziją, Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklą; Kazlų Rūdos "Saulės" mokyklą, Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinę mokyklą ir Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnaziją. Šv. Mišiose melsimės ir prašysime Dievo palaimos, stiprybės, išminties visiems ugdymo proceso dalyviams.

Po Šv. Mišių kviečiame dalyvauti Justinos Auškelytės (smuikas) ir Cesare Pezzi (fortepijonas, Italija) koncerte. Atlikėjų koncertą dovanoja bendrovė "Jūrės medis" ir Kazlų Rūdos savivaldybė.

Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies parapijos Klebono kun. R. Janušausko informacija