KAZLŲ RŪDOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „PUŠELĖ“

DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS 2019 M.

Eil. Nr. Pareigų pavadinimas Etatų skaičius Pareigybės lygis Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas Pareiginės algos pastovioji dalis, eurais
1. Direktorius 1 A 8,5 1470,50
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 A 8,1 1401,30
3. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1 B 4,50 778,50
4. Vyriausiasis buhalteris 1 A 5,70 986,10
5. Raštvedys 1 B 3,75 648,75
6. Dietistas 0.5 B 3,82 330,43
7. Slaugytojas 0.5 B 3,50 302,75
8. Meninio ugdymo (muzika) mokytojas metodininkas 1.5 A 6,54 1697,13
9. Meninio ugdymo (choreografija) mokytojas 0.25 A,B 5,15 222,74
10. Vyresnysis logopedas 1 A 6,45 1115,85
11. Specialusis pedagogas 0.25 A 6,45 278,96
12. Psichologas 0.5 A 7,07 611,56
13. Kompiuterio priežiūros specialistas 0.25 A 5,39 233,12
14. Judesio korekcijos pedagogas 0.25 A,B 8,09 349,89
15. Neformaliojo ugdymo (kūno kultūra) vyresnysis mokytojas 0.75 A,B 5,75 742,17
16. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 10.88 A,B 4,64-6,85 802,72-1185,05
17. Auklėtojo padėjėjas su neįgaliais vaikais 4.5 C 3,55 615,15
18. Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas 6 C 3,38 584,74
19. Vairuotojas 0.5 C 3,38 292,37
20. Santechnikas 0.5 D MMA 277,50
21. Virėjas 2 C 3,85-4,25 666,05-735,25
22. Pagalbinis virtuvės darbininkas 1 D MMA 555,00
23. Skalbėjas 0.75 C 3,34 433,37
24. Baltinių prižiūrėtojas 0.5 D MMA 277,50
25. Aplinkos tvarkytojas 0.5 D MMA 277,50
26. Pastatų, statinių einamojo remonto ir priežiūros darbininkas 1 D MMA 555,00
27. Valytojas 1 D MMA 555,00
 
 

Dėmesio!

Kazlų Rūdos vaikų lopšelis-darželis „Pušelė“ nevykdys ikimokyklinio ugdymo programos (bus uždarytas) nuo 2020 m. liepos 27 d. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. (Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 20 d. sprendimu Nr. TS-1).

Direktorė