KAZLŲ RŪDOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „PUŠELĖ“

DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS 2019 M.

Eil. Nr. Pareigų pavadinimas Etatų skaičius Pareigybės lygis Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas Pareiginės algos pastovioji dalis, eurais
1. Direktorius 1 A 8,5 1470,50
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 A 8,1 1401,30
3. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1 B 4,50 778,50
4. Vyriausiasis buhalteris 1 A 5,70 986,10
5. Raštvedys 1 B 3,75 648,75
6. Dietistas 0.5 B 3,82 330,43
7. Slaugytojas 0.5 B 3,50 302,75
8. Meninio ugdymo (muzika) mokytojas metodininkas 1.5 A 6,54 1697,13
9. Meninio ugdymo (choreografija) mokytojas 0.25 A,B 5,15 222,74
10. Vyresnysis logopedas 1 A 6,45 1115,85
11. Specialusis pedagogas 0.25 A 6,45 278,96
12. Psichologas 0.5 A 7,07 611,56
13. Kompiuterio priežiūros specialistas 0.25 A 5,39 233,12
14. Judesio korekcijos pedagogas 0.25 A,B 8,09 349,89
15. Neformaliojo ugdymo (kūno kultūra) vyresnysis mokytojas 0.75 A,B 5,75 742,17
16. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 10.88 A,B 4,64-6,85 802,72-1185,05
17. Auklėtojo padėjėjas su neįgaliais vaikais 4.5 C 3,55 615,15
18. Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas 6 C 3,38 584,74
19. Vairuotojas 0.5 C 3,38 292,37
20. Santechnikas 0.5 D MMA 277,50
21. Virėjas 2 C 3,85-4,25 666,05-735,25
22. Pagalbinis virtuvės darbininkas 1 D MMA 555,00
23. Skalbėjas 0.75 C 3,34 433,37
24. Baltinių prižiūrėtojas 0.5 D MMA 277,50
25. Aplinkos tvarkytojas 0.5 D MMA 277,50
26. Pastatų, statinių einamojo remonto ir priežiūros darbininkas 1 D MMA 555,00
27. Valytojas 1 D MMA 555,00
 
 

Gerb. tėveliai,

Prašau patvirtinti, per gegužės mėnesį, kad vaikas lankys vaikų lopšelį-darželį „Pušelė“. Patvirtinimus siųsti į elektroninį paštą info@krpusele.lt pagal pateiktą formą.   Forma>>

Direktorė Irena Bučinskienė

___________________________________________________

Gerb. Tėveliai,

Nuo š. m. gegužės 18 d. galima pradėti lankyti vaikų lopšelį-darželį „Pušelė“. Išimtis tiems, kurie serga lėtinėmis ligomis. Siūlau visiems, galintiems išsiversti be vaikų lopšelio-darželio paslaugų, dėl vaikų saugumo, pasilikti namuose. 10 eurų mokestis karantino metu nebus skaičiuojamas. Tiems, kam tikrai reikia vaikų lopšelį-darželį „Pušelė“ paslaugų, prašau skubiai registruotis el. paštu: info@krpusele.lt

Informaciją, darbo valandomis (nuo 9.00 iki 17.00 val.), teikia direktorė tel. nr. 8-614-09781.

Direktorė Irena Bučinskienė