KAZLŲ RŪDOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „PUŠELĖ“

DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS 2020 M.

Eil. Nr. Pareigų pavadinimas Etatų skaičius Pareigybės lygis Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas Pareiginės algos pastovioji dalis, eurais
1. Direktorius 1 A 8,98 1580,48
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 A 8,51 1497,76
3. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1 B 4,55 800,80
4. Vyriausiasis buhalteris 1 A 5,75 1012,00
5. Raštvedys 1 B 4,43 779,68
6. Dietistas 0.5 B 4,49 395,12
7. Slaugytojas 0.5 B 4,49 395,12
8. Meninio ugdymo (muzika) mokytojas metodininkas 1.5 A 6,54 1726,56
9. Meninio ugdymo (choreografija) mokytojas 0.25 A 5,15 226,60
10. Logopedas 1 A 6,45 1135,20
11. Specialusis pedagogas 0.25 A 6,45 283,80
12. Psichologas 0.5 A 7,07 622,16
13. Kompiuterio priežiūros specialistas 0.25 A 5,39 237,16
14. Judesio korekcijos pedagogas 0.25 A 8,09 355,96
15. Neformaliojo ugdymo (kūno kultūra) mokytojas 0.75 A 5,72 755,04
16. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 12 A 4,87-6,54 857,12-1151,04
17. Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas su neįgaliais vaikais 4.5 C 4,28 753,28
18. Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas 6 C 4,00-4,08 704,00-718,08
19. Vairuotojas 0.5 C 4,08 359,04
20. Santechnikas 0.5 D MMA 303,50
21. Virėjas 2 C 4,03-4,25 709,28-748,00
22. Pagalbinis virtuvės darbininkas 1 D MMA 607,00
23. Skalbėjas 0.75 C 4,03 531,96
24. Baltinių prižiūrėtojas 0.5 D MMA 303,50
25. Aplinkos tvarkytojas 0.5 D MMA 303,50
26. Pastatų, statinių einamojo remonto ir priežiūros darbininkas 1 D MMA 607,00
27. Valytojas 1 D MMA 607,00
 
 

Gerb. Tėveliai,

Šių metų birželio 29 d. 17 val. lauksim, naujai pradedančių lankyti vaikučių tėvelių, Darželio salėje. Iki pasimatymo.

Direktorė Irena Bučinskienė

_______________________________________________________________

Gerbiami tėveliai, seneliai, kaimynai, bendruomenės nariai...

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie 2019 metais skyrėte 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio darželiui.

Šiais metais vėl kviečiame būti aktyviais ir prašome užpildyti FR0512 deklaracijos formą ir skirti iki 1,2 proc. GPM lėšų vaikų lopšeliui-darželiui „Pušelė“. Mūsų įmonės kodas 190372147. Pajamų deklaravimas vyksta iki 2020 m. liepos 1 d.

Bendruomenės vardu, direktorė Irena Bučinskienė

_______________________________________________________________


Gerbiami tėveliai,

Jau yra sąrašas, patvirtintas 2020 m. birželio 4 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-38, kurie vaikai nuo š. m. rugsėjo 1 dienos pradės lankyti Darželį. Dėl informacijos kreiptis telefonu 8 343 95479 arba rašyti info@krpusele.lt

Direktorė Irena Bučinskienė