Veiklos įsivertinimo „Platusis vidaus auditas“ duomenų apibendrinimas

  Platusis vidaus auditas.doc

 
 

Dėmesio!

"Mokslo ir žinių" šventė vaikų lopšelyje-darželyje "Pušelė" vyks 2019 m. rugsėjo 2 d. 10:30 val.

Direktorė Irena Bučinskienė