Darželio pastatas
Įstaigos tipas
lopšelis-darželis
Ugdomoji kalba
lietuvių
Įmonės kodas
190372147
Direktorė
Irena Bučinskienė
II vadybos kategorija
Įstaigos darbo laikas
6.00 – 18.00 val. darbo dienomis – 1 grupė;
7.30 – 18.00 val. darbo dienomis – 4 grupės;
24 val. penkias dienas per savaitę – 1 grupė.
 

 

Vytauto g. 56, LT-69417, Kazlų Rūda
Tel., fax. 8 343 95479
El. p. darzelis.pusele@zebra.lt

Vizija

Mokykla – ikimokyklinio ugdymo metodinis centras savivaldybėje. Atvira visuomenei įstaiga, kurioje kiekvienas vaikas yra individuali, savita, iniciatyvi ir kūrybinga asmenybė. Drauge su šeima puoselėjamos visos vaiko galios per saviraišką, kūrybą, sveiką gyvenseną, integraciją į tautos kultūros terpę, siekiant ugdymo darželyje ir pradinėje mokykloje perimamumo, tęstinumo. Kolegiška, aktyvi, nuolat tobulėjanti, atsakinga ir kultūringa darželio bendruomenė.

 
 
 

Tėvelių dėmesiui!

Prašau iki š. m. rugsėjo 29 d. pristatyti dokumentus lengvatos vaikų lopšelyje-darželyje „Pušelė“ taikymui:

1. Šeimos sudėtį;

2. Dokumentus įrodančius šeimos pajamas už 3 praėjusius mėn.;

Jeigu šeima socialiai remtina, pateikti pažymą;

(Kazlų Rūdos savivaldybės 2013 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. TS IV(30)-1939 6 punktas „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo).

DirektorėIrena Bučinskienė

 

Gerb. Tėveliai,

Prašome vaikučius vesti per savo grupių įėjimus.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistėRūta Bartkuvienė