Darželio pastatas
Įstaigos tipas
lopšelis-darželis
Ugdomoji kalba
lietuvių
Įmonės kodas
190372147
Direktorė
Irena Bučinskienė
II vadybos kategorija
Įstaigos darbo laikas
6.00 – 18.00 val. darbo dienomis – 1 grupė;
7.00 – 18.00 val. darbo dienomis – 4 grupės;
24 val. penkias dienas per savaitę – 1 grupė.
 

 

Vytauto g. 56, LT-69417, Kazlų Rūda
Tel., fax. 8 343 95479
El. p. info@krpusele.lt

Vizija

Mokykla – ikimokyklinio ugdymo metodinis centras savivaldybėje. Atvira visuomenei įstaiga, kurioje kiekvienas vaikas yra individuali, savita, iniciatyvi ir kūrybinga asmenybė. Drauge su šeima puoselėjamos visos vaiko galios per saviraišką, kūrybą, sveiką gyvenseną, integraciją į tautos kultūros terpę, siekiant ugdymo darželyje ir pradinėje mokykloje perimamumo, tęstinumo. Kolegiška, aktyvi, nuolat tobulėjanti, atsakinga ir kultūringa darželio bendruomenė.

 
 
 

Dėmesio!

Nuo š. m. birželio 20 d. bus paskelbtas naujai priimtų vaikų į lopšelį-darželį „Pušelė“ sąrašas.

Direktorė

Irena Bučinskienė


 

Vadovaujantis Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. TS V(21)-2754 vaikų lopšelis-darželis „Pušelė“ nuo 2017 m. liepos 3 d. iki 2017 m. rugpjūčio 3 d. imtinai bus uždarytas atostogoms.

Administracija